เรือโทสุวัฐ แก้วเมฆ
ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ฝ่ายงบประมาณ
เว็บไซต์น่าสนใจ
Facebook โรงเรียน
เจ้าของผลงาน: ครูปัณณรัตน์ ปัญญา
สกรีนเสื้อเอง..ง่ายๆ (06/12/2560)
เจ้าของผลงาน: ครูปัณณรัตน์ ปัญญา
เสียงดนตรีจากเศษขยะ คัพซองค์ไทยสไตล์ (06/12/2560)
เจ้าของผลงาน: นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
การสร้างเว็บเพจ (24/06/2560)
เจ้าของผลงาน: นักเรียนชั้น ม.4
การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (24/06/2560)
เจ้าของผลงาน: ชุมนุมท่องไปในโลกกว้าง
ชุมนุมท่องไปในโลกกว้าง (24/06/2560)
ทั้งหมด 5 รายการ 1 / 1
โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
เลขที่ 325 หมู่ 5 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260
โทรศัพท์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 037-247-166 | ฝ่ายงบประมาณ 037-247-167 | ฝ่ายวิชาการ 037-445-070 | ฝ่ายบริหารงานบุคคล 084-566-7478
โทรสาร 037-247-166 , 037-247-167 , 037-445-070 | สำหรับเจ้าหน้าที่