เรือโทสุวัฐ แก้วเมฆ
ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ฝ่ายงบประมาณ
เว็บไซต์น่าสนใจ
Facebook โรงเรียน
โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
เลขที่ 325 หมู่ 5 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด
จังหวัดสระแก้ว 27260
โทรศัพท์:
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
037-247-166
 
ฝ่ายงบประมาณ
037-247-167
 
ฝ่ายวิชาการ
037-445-070
 
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
084-566-7478
โทรสาร:
037-247-166 , 037-247-167 ,
037-445-070
อีเมล์:
khpweb2017@gmail.com
ต้องการติดต่อโรงเรียน กรุณากรอกข้อมูลติดต่อด้านล่าง
เรื่องติดต่อ:
*
รายละเอียด:
*
ชื่อผู้ติดต่อ:
*
โทรศัพท์:
*
อีเมล์:
ไลน์ ไอดี:
กรุณาเลือก:
 
 
 
โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
เลขที่ 325 หมู่ 5 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260
โทรศัพท์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 037-247-166 | ฝ่ายงบประมาณ 037-247-167 | ฝ่ายวิชาการ 037-445-070 | ฝ่ายบริหารงานบุคคล 084-566-7478
โทรสาร 037-247-166 , 037-247-167 , 037-445-070 | สำหรับเจ้าหน้าที่