ดร.ชานันท์ ประภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ฝ่ายงบประมาณ
เว็บไซต์น่าสนใจ
Facebook โรงเรียน
โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
เลขที่ 325 หมู่ 5 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด
จังหวัดสระแก้ว 27260
โทรศัพท์:
08 4566 7478, 0 3724 7166,
0 3724 7167
โทรสาร:
0 3751 2234
อีเมล์:
khpweb2017@gmail.com
ต้องการติดต่อโรงเรียน กรุณากรอกข้อมูลติดต่อด้านล่าง
เรื่องติดต่อ:
*
รายละเอียด:
*
ชื่อผู้ติดต่อ:
*
โทรศัพท์:
*
อีเมล์:
ไลน์ ไอดี:
กรุณาเลือก:
 
 
 
โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
เลขที่ 325 หมู่ 5 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260
โทรศัพท์ 08 4566 7478, 0 3724 7166, 0 3724 7167 | สำหรับเจ้าหน้าที่