ดร.ชานันท์ ประภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ฝ่ายงบประมาณ
เว็บไซต์น่าสนใจ
Facebook โรงเรียน
ขอเชิญชวนศิษย์เก่า ลงทะเบียน ได้ที่นี่ หรือ เข้าสู่ระบบ สำหรับสมาชิก
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ-นามสกุล :
*
ชื่อเล่น :
*
ที่อยู่ :
*
ตำบล/แขวง :
*
อำเภอ/เขต :
*
จังหวัด :
*
รหัสไปรษณีย์ :
*
โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
Facebook :
เช่น www.facebook.com/khp.ac.th
ไลน์ ไอดี :
ปีที่เข้าเรียน :
ปีที่จบ :
ความประทับใจต่อโรงเรียน/ครู-อาจารย์ :
ภาพประจำตัว :

(ไฟล์ *.jpg, .gif, .png ขนาดไม่เกิน 300Kb)
ข้อมูลเข้าระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
* ภาษาอังกฤษ หรือตัวเลขเท่านั้น เช่น sudent1
รหัสผ่าน :
* ภาษาอังกฤษ หรือตัวเลขเท่านั้น เช่น khv654321
ยืนยันรหัสผ่าน :
* กรอกให้ตรงกับรหัสผ่าน
ข้อมูลสถานที่ทำงาน/สถาบันที่ศึกษา
ชื่อสถาบัน/องค์กร :
ตำแหน่งงาน/คณะ :
ที่อยู่ :
ตำบล/แขวง :
อำเภอ/เขต :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
เว็บไซต์องค์กร/สถาบัน :
เช่น www.khp.ac.th
รายละเอียดงาน/คณะที่เรียน :
กรุณาเลือก :
 
 
 
โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
เลขที่ 325 หมู่ 5 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260
โทรศัพท์ 08 4566 7478, 0 3724 7166, 0 3724 7167 | สำหรับเจ้าหน้าที่