ดร.ชานันท์ ประภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ฝ่ายงบประมาณ
เว็บไซต์น่าสนใจ
Facebook โรงเรียน
ขอเชิญชวนศิษย์เก่า ลงทะเบียน ได้ที่นี่ หรือ เข้าสู่ระบบ สำหรับสมาชิก
ชื่อ-นามสกุล: อำพล ดวงสัมฤทธิ์
ชื่อเล่น: โอ
ปีที่จบ: 2555
สถานที่ทำงาน/สถาบัน:
เพิ่มข้อมูล: 29 พฤษภาคม 2561 16:53:03
ชื่อ-นามสกุล: นายณัฐ โคตรพัฒน์
ชื่อเล่น: บุ๊ค
ปีที่จบ: 2547
สถานที่ทำงาน/สถาบัน: Mektec manufacturing corporation ( Thailand)
เพิ่มข้อมูล: 29 มีนาคม 2561 21:53:14
ชื่อ-นามสกุล: จิดาภา สอนดี
ชื่อเล่น: จิ๊จ๊ะ
ปีที่จบ: 2554
สถานที่ทำงาน/สถาบัน:
เพิ่มข้อมูล: 12 ธันวาคม 2560 19:26:18
ชื่อ-นามสกุล: นางสาวเพ็ญนภา เนตรวิศิษฐ
ชื่อเล่น: โบว์
ปีที่จบ:
สถานที่ทำงาน/สถาบัน: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา ศูนย์บางคล้า
เพิ่มข้อมูล: 10 พฤศจิกายน 2560 19:07:39
ชื่อ-นามสกุล: พิรุณพร เอี่ยมสูงเนิน
ชื่อเล่น: บอย
ปีที่จบ: 2560
สถานที่ทำงาน/สถาบัน: ราชภัฏสวนสุนันทา
เพิ่มข้อมูล: 27 สิงหาคม 2560 23:54:30
ชื่อ-นามสกุล: อมรเทพ มิเล
ชื่อเล่น: เต้
ปีที่จบ: 2560
สถานที่ทำงาน/สถาบัน: ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เพิ่มข้อมูล: 27 สิงหาคม 2560 23:37:52
แก้ไขล่าสุด: 27 สิงหาคม 2560 23:42:08
ชื่อ-นามสกุล: วัชริศ นนท์มิตร
ชื่อเล่น: พายุ
ปีที่จบ:
สถานที่ทำงาน/สถาบัน:
เพิ่มข้อมูล: 3 สิงหาคม 2560 20:24:33
ชื่อ-นามสกุล: สุภาพร ไลกระโทก
ชื่อเล่น: พลอย
ปีที่จบ: 2558
สถานที่ทำงาน/สถาบัน: มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เพิ่มข้อมูล: 3 กรกฎาคม 2560 20:38:42
ชื่อ-นามสกุล: ธนภรณ์ ยะถาเทศ
ชื่อเล่น: บุ๋ม
ปีที่จบ:
สถานที่ทำงาน/สถาบัน: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เพิ่มข้อมูล: 3 กรกฎาคม 2560 18:21:31
ชื่อ-นามสกุล: นางสาวฐิตินนท์ แก้วเพชร
ชื่อเล่น: เฟรม
ปีที่จบ: 2558
สถานที่ทำงาน/สถาบัน:
เพิ่มข้อมูล: 2 กรกฎาคม 2560 12:17:56
ชื่อ-นามสกุล: ดนัยเนตร พันคำเสน
ชื่อเล่น: จ๊ะ
ปีที่จบ: 2558
สถานที่ทำงาน/สถาบัน:
เพิ่มข้อมูล: 2 กรกฎาคม 2560 11:02:48
ชื่อ-นามสกุล: นางสาวศิริสุดา เจริญดี
ชื่อเล่น: กุ้ง
ปีที่จบ: 2536
สถานที่ทำงาน/สถาบัน: มหาวิทยาลัยรัตนบันฑิต
เพิ่มข้อมูล: 2 กรกฎาคม 2560 09:45:41
ชื่อ-นามสกุล: นภัสสร อ้ายดี
ชื่อเล่น: แพม
ปีที่จบ: 2558
สถานที่ทำงาน/สถาบัน: วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี
เพิ่มข้อมูล: 2 กรกฎาคม 2560 09:28:06
ชื่อ-นามสกุล: นายบุญเลิศ ทัดเทียม
ชื่อเล่น: เลิศ
ปีที่จบ: 2540
สถานที่ทำงาน/สถาบัน: ครูโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
เพิ่มข้อมูล: 23 มิถุนายน 2560 13:52:09
แก้ไขล่าสุด: 24 มิถุนายน 2560 23:02:39
ทั้งหมด 14 รายการ 1 / 1
โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
เลขที่ 325 หมู่ 5 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260
โทรศัพท์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 037-247-166 | ฝ่ายงบประมาณ 037-247-167 | ฝ่ายวิชาการ 037-445-070 | ฝ่ายบริหารงานบุคคล 084-566-7478
โทรสาร 037-247-166 , 037-247-167 , 037-445-070 | สำหรับเจ้าหน้าที่