เรือโทสุวัฐ แก้วเมฆ
ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ฝ่ายงบประมาณ
เว็บไซต์น่าสนใจ
Facebook โรงเรียน
ขอเชิญชวนศิษย์เก่า ลงทะเบียน ได้ที่นี่ หรือ เข้าสู่ระบบ สำหรับสมาชิก
ชื่อ-นามสกุล: ภาณุพงศ์ เรืองสมบัติ
ชื่อเล่น: แบงค์
ปีที่จบ: 2558
สถานที่ทำงาน/สถาบัน:
เพิ่มข้อมูล: 12 ธันวาคม 2561 04:27:31
แก้ไขล่าสุด: 22 มีนาคม 2562 04:15:11
ชื่อ-นามสกุล: วัชริศ นนท์มิตร
ชื่อเล่น: พายุ
ปีที่จบ:
สถานที่ทำงาน/สถาบัน:
เพิ่มข้อมูล: 19 สิงหาคม 2561 22:51:56
ชื่อ-นามสกุล: ณัฐวดี ปธัมราช
ชื่อเล่น: องุ่น
ปีที่จบ: 2551
สถานที่ทำงาน/สถาบัน: DANIELI
เพิ่มข้อมูล: 13 สิงหาคม 2561 19:51:49
แก้ไขล่าสุด: 13 สิงหาคม 2561 20:04:08
ชื่อ-นามสกุล: จิราพร แก่นพุซา
ชื่อเล่น: น้ำฝน
ปีที่จบ: 31มีน
สถานที่ทำงาน/สถาบัน: Bangkok University(มหาวิทยาลัยกรุงเทพ)
เพิ่มข้อมูล: 25 มิถุนายน 2561 12:04:46
แก้ไขล่าสุด: 21 กรกฎาคม 2561 20:09:44
ชื่อ-นามสกุล: อำพล ดวงสัมฤทธิ์
ชื่อเล่น: โอ
ปีที่จบ: 2555
สถานที่ทำงาน/สถาบัน:
เพิ่มข้อมูล: 29 พฤษภาคม 2561 16:53:03
ชื่อ-นามสกุล: นายณัฐ โคตรพัฒน์
ชื่อเล่น: บุ๊ค
ปีที่จบ: 2547
สถานที่ทำงาน/สถาบัน: Mektec manufacturing corporation ( Thailand)
เพิ่มข้อมูล: 29 มีนาคม 2561 21:53:14
ชื่อ-นามสกุล: จิดาภา สอนดี
ชื่อเล่น: จิ๊จ๊ะ
ปีที่จบ: 2554
สถานที่ทำงาน/สถาบัน:
เพิ่มข้อมูล: 12 ธันวาคม 2560 19:26:18
ชื่อ-นามสกุล: นางสาวเพ็ญนภา เนตรวิศิษฐ
ชื่อเล่น: โบว์
ปีที่จบ:
สถานที่ทำงาน/สถาบัน: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา ศูนย์บางคล้า
เพิ่มข้อมูล: 10 พฤศจิกายน 2560 19:07:39
ชื่อ-นามสกุล: พิรุณพร เอี่ยมสูงเนิน
ชื่อเล่น: บอย
ปีที่จบ: 2560
สถานที่ทำงาน/สถาบัน: ราชภัฏสวนสุนันทา
เพิ่มข้อมูล: 27 สิงหาคม 2560 23:54:30
ชื่อ-นามสกุล: อมรเทพ มิเล
ชื่อเล่น: เต้
ปีที่จบ: 2560
สถานที่ทำงาน/สถาบัน: ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เพิ่มข้อมูล: 27 สิงหาคม 2560 23:37:52
แก้ไขล่าสุด: 27 สิงหาคม 2560 23:42:08
ชื่อ-นามสกุล: วัชริศ นนท์มิตร
ชื่อเล่น: พายุ
ปีที่จบ:
สถานที่ทำงาน/สถาบัน:
เพิ่มข้อมูล: 3 สิงหาคม 2560 20:24:33
ชื่อ-นามสกุล: สุภาพร ไลกระโทก
ชื่อเล่น: พลอย
ปีที่จบ: 2558
สถานที่ทำงาน/สถาบัน: มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เพิ่มข้อมูล: 3 กรกฎาคม 2560 20:38:42
ชื่อ-นามสกุล: ธนภรณ์ ยะถาเทศ
ชื่อเล่น: บุ๋ม
ปีที่จบ:
สถานที่ทำงาน/สถาบัน: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เพิ่มข้อมูล: 3 กรกฎาคม 2560 18:21:31
ชื่อ-นามสกุล: นางสาวฐิตินนท์ แก้วเพชร
ชื่อเล่น: เฟรม
ปีที่จบ: 2558
สถานที่ทำงาน/สถาบัน:
เพิ่มข้อมูล: 2 กรกฎาคม 2560 12:17:56
ชื่อ-นามสกุล: ดนัยเนตร พันคำเสน
ชื่อเล่น: จ๊ะ
ปีที่จบ: 2558
สถานที่ทำงาน/สถาบัน:
เพิ่มข้อมูล: 2 กรกฎาคม 2560 11:02:48
ทั้งหมด 18 รายการ 1 / 2
โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
เลขที่ 325 หมู่ 5 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260
โทรศัพท์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 037-247-166 | ฝ่ายงบประมาณ 037-247-167 | ฝ่ายวิชาการ 037-445-070 | ฝ่ายบริหารงานบุคคล 084-566-7478
โทรสาร 037-247-166 , 037-247-167 , 037-445-070 | สำหรับเจ้าหน้าที่