เรือโทสุวัฐ แก้วเมฆ
ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ฝ่ายงบประมาณ
เว็บไซต์น่าสนใจ
Facebook โรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน

เพลงมาร์ชประจำโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
 

สถาบันการศึกษางามค่ายิ่ง
สรรค์สร้างสิ่งแสนงามด้วยวิชา
สถาบันเป็นแหล่งรวมภูมิปัญญา
คือสถานศึกษาสง่างาม

มีวินัยมีน้ำใจมีความรัก
สมานสมัครสามัคคีมีเหตุผล
สร้างคุณค่าด้วยศรัทธาจากชุมชน
สร้างคนสร้างชาติพัฒนา

คลองหาดพิทยาคม
สวยสมขวัญแคว้นแดนสยาม
เลือดม่วงขาวสัตย์ซื่อเลื่องลือนาม
ประพฤติตามคุณธรรมมีน้ำใจ

เราจะรักศักดิ์ศรีมีคุณธรรม
ก้าวนำวิชาการทันสมัย
สืบสานพระราชดำริด้วยหัวใจ
สร้างไทยสร้างธรรมนำสังคม


(ทั้งหมด ซ้ำ 2 ครั้ง)

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
เลขที่ 325 หมู่ 5 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260
โทรศัพท์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 037-247-166 | ฝ่ายงบประมาณ 037-247-167 | ฝ่ายวิชาการ 037-445-070 | ฝ่ายบริหารงานบุคคล 084-566-7478
โทรสาร 037-247-166 , 037-247-167 , 037-445-070 | สำหรับเจ้าหน้าที่