เรือโทสุวัฐ แก้วเมฆ
ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ฝ่ายงบประมาณ
เว็บไซต์น่าสนใจ
Facebook โรงเรียน
สีและตราประจำโรงเรียน

 

สี่ประจำโรงเรียน ม่วง-ขาว

ตราประจำโรงเรียน
คำอธิบายตราประจำโรงเรียน

 เป็นรูปเสมา  มีจักรล้อมรอบเทียนที่สว่างด้านล่าง
มีรูปรถถังและลูกปืนใหญ่ล้อมรอบด้วยลายน่องสิงห์
หมายถึง โรงเรียนที่สร้างขึ้นด้วยความร่วมมือของชุมชน
และกองกำลังทหาร จนได้สถานศึกษาที่ให้ความรู้ 
สร้างภูมิปัญญา  ดุจเปลวเทียนที่ส่องสว่าง

 

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
เลขที่ 325 หมู่ 5 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260
โทรศัพท์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 037-247-166 | ฝ่ายงบประมาณ 037-247-167 | ฝ่ายวิชาการ 037-445-070 | ฝ่ายบริหารงานบุคคล 084-566-7478
โทรสาร 037-247-166 , 037-247-167 , 037-445-070 | สำหรับเจ้าหน้าที่