เรือโทสุวัฐ แก้วเมฆ
ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ฝ่ายงบประมาณ
เว็บไซต์น่าสนใจ
Facebook โรงเรียน
ประกาศการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564
ประกาศเพิ่มเติมการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 เนื่องในสถานการณ์ COVID-19 ทางโรงเรียนจึงมีการเปลี่ยนแปลงการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. การรับสมัครแบบออนไลน์ ตามคิวอาร์โค้ด รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 โดยนักเรียนสามาร... (10/04/2564)
📢 ประกาศ การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (10/08/2563)
📢 ประกาศ เลขประจำตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4
ขอให้นักเรียนทุกคนปักเลขประจำตัวมาให้เรียบร้อยก่อนวันเปิดเรียน (16/06/2563)
ประกาศผลการคัดเลือกแผนการเรียนปีการศึกษา 2563
📢 ประกาศผลการคัดเลือกแผนการเรียนปีการศึกษา 2563 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (14/06/2563)
ผู้บริหารและคณะครูมอบกระเช้า สวัสดีปีใหม่ 2564
กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2563
ปัจฉิมนิเทศ 2561
ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
วันต่อต้านยาเสพติดโลก ปีการศึกษา 2562
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ 2562...
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
อดีตนักฟุตบอลหญิงโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม มอบเงินเป็นทุน
สกรีนเสื้อเอง..ง่ายๆ (06/12/2560)
เสียงดนตรีจากเศษขยะ คัพซองค์ไทยสไตล์ (06/12/2560)
การสร้างเว็บเพจ (24/06/2560)
การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (24/06/2560)
ชุมนุมท่องไปในโลกกว้าง (24/06/2560)
กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"
ค่ายธรรมะ โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม (29/11/2560)
คืนสู่เหย้า โรงเรียน คลองหาด พิทยาคม ปี 2556 (29/11/2560)
3/1 คลองหาดพิทยาคม (24/06/2560)
ค่ายธรรมะ คลองหาดพิทยาคม 2551 (24/06/2560)
Ma Boy 6/4 ค.พ. (24/06/2560)
บันทึกรักเธอกับฉัน(friendship6/1) (24/06/2560)
ฉันจะไม่ลืมเธอ โต๋ คองหาด 6 1 (24/06/2560)
โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
เลขที่ 325 หมู่ 5 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260
โทรศัพท์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 037-247-166 | ฝ่ายงบประมาณ 037-247-167 | ฝ่ายวิชาการ 037-445-070 | ฝ่ายบริหารงานบุคคล 084-566-7478
โทรสาร 037-247-166 , 037-247-167 , 037-445-070 | สำหรับเจ้าหน้าที่
จัดทำเว็บไซต์โรงเรียน โดย เว็บสคูล WebSchool