ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง กำหนดการสอบปลายภาคเรียนรูปแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564


21 ก.ย. 64


ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในแต่ละระดับชั้น

 
 

 ประกาศ เรื่อง การรับเงิน 2,000 บาท


6 ก.ย. 64


การรับเงิน 2,000 บาท ช่วยเหลือด้านการเรียน โดยผู้ปกครองสามารถรับเงินสดได้ที่โรงเรียน ณ โดมอเนกประสงค์ในระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2564 หมายเหตุ : นักเรียนไม่จำเป็นต้องมา แต่ขอให้ผู้ปกครองจำรายละเอียด ชื่อและห้องของนักเรียนและมาตามเวลาของแต่ละระดับชั้น ขอความกรุณา จอดรถบริเวณสนามบาสแล้วเดินมาคัดกรองที่โดมอเนกประสงค์ อย่าลืมนำปากกาส่วนตัวมานะคะแนวทางการปฏิบัติการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 


12 มิ.ย. 64


แนวทางการปฏิบัติการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564
โรงเรียนดำเนินการจัดรูปแบบการเรียนการสอน On Site และ On line ควบคู่กัน
 ประกาศรายชื่อห้องเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 


25 พ.ค. 64


ประกาศรายชื่อห้องเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
หมายเหตุ การจัดห้องเรียนเรียงตามผลการเรียนของนักเรียน โดยจะมีการสอบคัดเลือกแผนการเรียนอีกครั้งเมื่อสถานการณ์ปกติ

 

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการสอบคัดเลือกห้องเรียนของนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564


20 พ.ค. 64


เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
ให้นักเรียนกรอกข้อมูลภายในวันที่ 24 พ.ค. 2564 เพื่อพิจารณาการคัดเลือกห้องเรียน