ประกาศโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
เรื่อง กำหนดการสอบปลายภาคเรียนรูปแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

View More                                       ประกาศโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
เรื่อง การรับเงิน 2,000 บาท

View Moreประกาศโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
เรื่อง เครื่องแบบการแต่งกายของนักเรียนตามระเบียบโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมปี การศึกษา 2564
View More

 

 

 

ประกาศสอบคัดเลือกห้องเรียน นักเรียนใหม่ 

ระดับชั้นม.1 และ ม.4 

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 7-9 กันยายน 2564 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม นำโดย เรือโทสุวัฐ แก้วเมฆ ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหาร และคณะครูได้ดำเนินการมอบเงินให้ผู้ปกครองนักเรียนตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19)โดยได้มอบงินให้ผู้ปกครองนักเรียนรายละ 2,000 บาท/ต่อคน ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 1,025 คน โดยโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งได้รับความร่วมมือและความอนุเคราะห์จากสำนักงานเทศบาลคลองหาด ในการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อสุขอนามัย และสำนักงานตำรวจภูธรอำเภอคลองหาด
ในการรักษาความปลอดภัย ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการสอบคัดเลือกห้องเรียนของนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้นักเรียนกรอกข้อมูลภายในวันที่ 24 พ.ค. 2564 เพื่อพิจารณาการคัดเลือกห้องเรียน

View More

ประกาศจากโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 

ขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนให้นำนักเรียนที่อยู่ต่างจังหวัดหรือที่อยู่นอกเขตบริการของโรงเรียนให้ท่านนำนักเรียน้ดินทางกลับเข้ามาในพื้นที่ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564

View More

 
ผู้บริหารโรงเรียน
 
เรือโท สุวัฐ  แก้วเมฆ

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
 

นางณัฐมาพร นาราศี
 รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
 
นายรัศมีเดช ประเสริฐสังข์
 รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
 
ปฏิทินกิจกรรม
 
Facebook โรงเรียน
 
จำนวนผู้เข้าชม WEB-SITE
 
  web counter

ประกวดโฟร์คซอง

26 มิ.ย. 61

 

 ประกวดโฟร์คซอง วันต่อต้านยาเสพติดโลก


 

 

 


กิจกรรมเข้าจังหวะ กีฬาสี 2563

17 ธ.ค. 63

 

 กิจกรรมเข้าจังหวะ กีฬาสี 2563


 

สามารถดูวีดีโอกิจกรรม เพิ่มเติมได้ที่ ---> https://www.facebook.com/www.khp.ac.th/videos/?ref=page_internal


WEBSITE หน่วยงาน