ลูกจ้างชั่วคราว


 

Home / Our teams

 

ชื่อ-นามสกุล : นายโอภาส คำเหลือง
ตำแหน่ง : นักการภารโรง

 

ชื่อ-นามสกุล : นายอนันต์ มาลาพุด
ตำแหน่ง : นักการภารโรง

 

ชื่อ-นามสกุล : นายสุริยา นิลพรมมา
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ

 

ชื่อ-นามสกุล : นางประภา คงชาญแพทย์
ตำแหน่ง : แม่บ้าน

 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสำรวย จันทกรูด
ตำแหน่ง : แม่บ้าน

 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสัมฤทธิ์ คชสิทธิ์
ตำแหน่ง : แม่บ้าน