ภาพกิจกรรม


คลองหาดพิทยาคม กับ 9 นโยบาย สพฐ

23 ก.ค.2565

 

 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม กับ 9 นโยบาย สพฐ


เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.3 ปีการศึกษา 2563 


4 เม.ย. 64


เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.3 ปีการศึกษา 2563
ดูภาพเพิ่มเติม More

 

พิธีเข้าประจำกองลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2563 


23 ธ.ค.63


พิธีเข้าประจำกองลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2563
ดูภาพเพิ่มเติม More

 

อินทนิลเกมส์ '63 


21 ธ.ค.63


กิจกรรมเข้าจังหวะ กีฬาสี 2563
ดูภาพเพิ่มเติม More