ประกาศโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม29 ต.ค. 64


การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

 
 


 

20 ต.ค. 64


กำหนดการฉีดวัคซีน Pfizer ให้กับนักเรียนชั้น ม.1 และเก็บตกรอบที่ 1 และ 2 และขั้นตอนการปฏิบัติก่อนเข้าฉีดวัคซีนสำหรับนักเรียน

 
 


 

19 ต.ค. 64


ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองที่นำนักเรียนเดินทางออกนอกเขตพื้นที่ ให้ท่านพานักเรียนเดินทางกลับเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสระแก้วภายในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง สังเกตอาการ ตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19 และเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

 
 


 

16 ต.ค. 64


กำหนดการฉีดวัคซีน Pfizer ให้กับนักเรียนชั้น ม.2 และเก็บตกรอบที่ 1 และขั้นตอนการปฏิบัติก่อนเข้าฉีดวัคซีนสำหรับนักเรียน

 
 


 

9 ต.ค. 64


กำหนดการฉีดวัคซีน Pfizer ให้กับนักเรียนชั้น ม.3 - ม.6 และขั้นตอนการปฏิบัติก่อนเข้าฉีดวัคซีนสำหรับนักเรียน

 
 


 

21 ก.ย. 64


ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในแต่ละระดับชั้น

 
 


 

6 ก.ย. 64


การรับเงิน 2,000 บาท ช่วยเหลือด้านการเรียน โดยผู้ปกครองสามารถรับเงินสดได้ที่โรงเรียน ณ โดมอเนกประสงค์ในระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2564
หมายเหตุ : นักเรียนไม่จำเป็นต้องมา แต่ขอให้ผู้ปกครองจำรายละเอียด ชื่อและห้องของนักเรียนและมาตามเวลาของแต่ละระดับชั้น ขอความกรุณา จอดรถบริเวณสนามบาสแล้วเดินมาคัดกรองที่โดมอเนกประสงค์ อย่าลืมนำปากกาส่วนตัวมานะคะ


สอบคัดเลือกห้องเรียน นักเรียนใหม่ 


2 มิ.ย.64

 

สอบคัดเลือกห้องเรียน นักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564.

 

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2564 


2 มิ.ย.64

 

กำหนดการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2564

 

เครื่องแบบการแต่งกายตามระเบียบโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม

 
31 พ.ค.64

 

เครื่องแบบการแต่งกายตามระเบียบโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมปีการศึกษา 2564
 

 

กลุ่มไลน์ห้องเรียนของนักเรียนนักเรียน


29 พ.ค.64

 

สามารถเข้ากลุ่มไลน์ห้องเรียนของนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 แต่ละห้อง เพื่อเตรียมตัวในการเรียนออนไลน์วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

 

นักเรียนระดับชั้น ม.1
 


 

 

นักเรียนระดับชั้น ม.4

 

สอบคัดเลือกห้องเรียน นักเรียนใหม่ 


2 มิ.ย.64

 

สอบคัดเลือกห้องเรียน นักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564.