ข่าวประชาสัมพันธ์


 


 


 

 
 

  
 
 

 


 


20 ต.ค. 64


คู่มือการปฏิบัติ มาตรการ " Sandbox Safety Zone in School  เปิดเรียนมั่นใจ ปลอดภัยไร้โควิด-19 ในสถานศึกษา "
โดยความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ

 
 

 

19 ต.ค. 64


แนวทางการเตรียมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

 
 

 

13 ต.ค. 64
 

13 ต.ค. 64


ขอให้นักเรียนที่ฉีดวัคซีนไฟเซอร์แล้ว ปฏิบัติตามแนวทางนี้

 
 

 

04 ต.ค. 64


อินทนิลสาร ปีที่ 10 ฉบับที่ 10

 
 

 

27 ก.ย. 64
 แนวทางการปฏิบัติการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 


12 มิ.ย. 64


แนวทางการปฏิบัติการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564
โรงเรียนดำเนินการจัดรูปแบบการเรียนการสอน On Site และ On line ควบคู่กัน
 ประกาศรายชื่อห้องเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 


25 พ.ค. 64


ประกาศรายชื่อห้องเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
หมายเหตุ การจัดห้องเรียนเรียงตามผลการเรียนของนักเรียน โดยจะมีการสอบคัดเลือกแผนการเรียนอีกครั้งเมื่อสถานการณ์ปกติ

 

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการสอบคัดเลือกห้องเรียนของนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564


20 พ.ค. 64


เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
ให้นักเรียนกรอกข้อมูลภายในวันที่ 24 พ.ค. 2564 เพื่อพิจารณาการคัดเลือกห้องเรียน