กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


 

Home / Our teams

นางสาวขัตติยา หันทยุง

ตำแหน่ง ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 

 

 

ชื่อ-นามสกุล : นายอำนาจ พันลำจันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3

 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจันทร์ทิมา เปี่ยมจิตต์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1

 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพาพิชยา โมระอรรถ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1

 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชไมพร นารินทร์
ตำแหน่ง : ครูพนักงานราชการ

 

ชื่อ-นามสกุล : Ms. Mut Somaly
ครูประเทศ : กัมพูชา
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง

 

ชื่อ-นามสกุล : Ms. Clitin Wunje Nkumekwene
ครูประเทศ : แคเมอรูน
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง

 

ชื่อ-นามสกุล : Mr. Joel M. Magno
ครูประเทศ : ฟิลิปปินส์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง