ประกาศโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
เรื่อง แจ้งหยุดเรียนวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 และเรียนชดเชยตามตารางเรียนสำหรับนักเรียนเลขที่คู่ ในวันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

View More                                       

ประกาศโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
เรื่อง เครื่องแบบการแต่งกายของนักเรียนตามระเบียบโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม ปีการศึกษา 2564

View More                                       

ผู้บริหารร่วมกิจกรรมโครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2565

View More                                       

ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “พรบ.การศึกษาแห่งชาติ กับการมัธยมศึกษาไทย” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 (ครั้งที่ 50) โดยสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) ระหว่างวันที่ 13 - 17 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย

View More                                       

พิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 42 โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

View More                                       

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา เขตพื้นที่สุขภาพที่ 6

View More                                       

โครงการศึกษาดูงานการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ ว๙/๒๕๖๔

View More                                       

พิธีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2564

 

ต้อนรับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จาก สพม.สระแก้ว

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ติดตามการประเมินรับรองการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัดสระแก้ว

การประเมินรับรองการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับจังหวัด เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เชิญชวนลงทะเบียน เช็คอิน "ไทยชนะ" เมื่อมาติดต่อราชการ และปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติ มาตรการ " Sandbox Safety Zone in School เปิดเรียนมั่นใจ ปลอดภัยไร้โควิด-19 ในสถานศึกษา "

แนวทางการเตรียมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมการฉีดวัคซีน Pfizer ป้องกันโรค COVID-19 สำหรับนักเรียน ม. 1 - 6

อินทนิลสาร ปีที่ 10 ฉบับที่ 10

จัดสรรปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน

 
ผู้บริหารโรงเรียน
ผอ.อุบลรัตน์ ศรีษะเกตุ

ผู้อำนวยการ

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
 

นางณัฐมาพร นาราศรี
 รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
 
นายรัศมีเดช ประเสริฐสังข์
 รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
 
ปฏิทินกิจกรรม
 
Facebook โรงเรียน
 
จำนวนผู้เข้าชม WEB-SITE
 
  web counter

ประกวดโฟร์คซอง

26 มิ.ย. 61

 

 ประกวดโฟร์คซอง วันต่อต้านยาเสพติดโลก


 

 

 


กิจกรรมเข้าจังหวะ กีฬาสี 2563

17 ธ.ค. 63

 

 กิจกรรมเข้าจังหวะ กีฬาสี 2563


 

สามารถดูวีดีโอกิจกรรม เพิ่มเติมได้ที่ ---> https://www.facebook.com/www.khp.ac.th/videos/?ref=page_internal


WEBSITE หน่วยงาน