ประกาศโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาด 500 ที่นั่ง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
แบบ บก.01
ปร.4 โรงอาหาร 500 ที่นั่ง
ปร.5 โรงอาหาร 500 ที่นั่ง
ปร.6 โรงอาหาร 500 ที่นั่ง
Factor F โรงอาหาร 500 ที่นั่ง
แบบรูปรายการโรงอาหาร 500 ที่นั่ง

ยินดีต้อนรับ นางอุบลรัตน์ ศรีษะเกตุ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 9 พฤษภาคม 2565

View More  

 
ผู้บริหารโรงเรียน
ผอ.อุบลรัตน์ ศรีษะเกตุ

ผู้อำนวยการ

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
 

นางณัฐมาพร นาราศรี
 รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
 
นายรัศมีเดช ประเสริฐสังข์
 รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
 
ปฏิทินกิจกรรม
 
Facebook โรงเรียน
 
จำนวนผู้เข้าชม WEB-SITE
 
  web counter

คลองหาดพิทยาคม กับ 9 นโยบาย สพฐ

23 ก.ค.2565

 

 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม กับ 9 นโยบาย สพฐ


โรงเรียนคุณภาพรุ่นที่ 2

19 ก.ค.2565

 

 โรงเรียนคุณภาพรุ่นที่ 2
WEBSITE หน่วยงาน