Get Adobe Flash player

PostHeaderIcon ศึกษาดูงานโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา

ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนแบบ EIS
โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม คณะผู้บริหาร คณะครู
ศึกษาดูงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ(English for Integrated Studies: EIS)
ตามแนวนโยบายสอนวิทย์-คณิตฯ ด้วยภาษาอังกฤษของกระทรวง
ศึกษาธิการ ณ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา อ.แกลง จ.ระยอง
[22-23 มีนาคม 2555]  ภาพกิจกรรม

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2012 เวลา 07:18 น.)

 

    

    คลังความรู้     คลังข้อสอบ    ความรู้คู่คุณธรรม     โครงการทรูปลูกปัญญา
 • วิชาภาษาไทย
 • วิชาคณิตศาสตร์
 • วิชาวิทยาศาสตร์
 • วิชาสังคมศึกษา
 • วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา
 • วิชาศิลปะ
 • วิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี
 • วิชาภาษาต่างประเทศ

 • ข้อสอบวิชาภาษาไทย
 • ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
 • ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์
 • ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา
 • ข้อสอบวิชาสุขศึกษา และพลศึกษา
 • ข้อสอบวิชาศิลปะ
 • ข้อสอบวิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี
 • ข้อสอบวิชาภาษาต่างประเทศ

 • บันทึกความดี
 • ธรรมะวิดีโอ
 • บทความธรรมะ
 • วันสำคัญต่างๆ
 • ศาสนพีธี
 • ปุจฉา-วิสัชนา
 • ฟังเสียงสวดมนต์
 • ธรรมเทศนา
 • เพลงธรรม
 • นิทานธรรม
 • สถานที่ปฏิบัติธรรม
 • ทำเนียบวัด
 • ห้องสมุดพุทธธรรม
 • ข่าวและกิจกรรมธรรมะ
 • เกี่ยวกับโครงการทรูปลูกปัญญา
 • เปิดโลกแห่งการเรียนรู้
 • ค่ายเยาวชนทรู
 • True Young Producer Award
 • นักวิทย์น้อยทรู
 • ประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ ธรรมชาติ
 • โครงการทรูปลูกปัญญาดอทคอม

  กิจกรรมอัพโหลดคลิปวิดีโอสุดฮิตพิชิตของรางวัลโดนใจ
  โครงการประกวด "สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม ครั้งที่ 1"
  โครงการประกวด "สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม ครั้งที่ 2"
  กิจกรรม MC มีภูมิ