Get Adobe Flash player
 • อาคารเรียนหลังใหม่ 318 ล./38(พิเศษ)
 • สวนพิกุลทอง
 • สวนพิกุลทอง
 • สวนพิกุลทอง
 • ลานพักผ่อน
 • ลานพักผ่อน
 • ลานพักผ่อน
 • พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
 • เรือนไมตรีจิตร
 • ทางเดินยกระดับ

ร่วมงาน 5 ธันวามหาราช ปี 2557
โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนชุมนุมดนตรี นาฏศิลป์ เข้าร่วมกิจกรรม 5 ธันวามหาราช
ณ ที่ว่าการอำเภอคลองหาด[5 ธันาวคม 2557] ภาพกิจกรรม

 

กิจกรรม 5 ธันวามหาราช ปี 2557
โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช มีกิจกรรมต่างๆดังนี้ กิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มอบเกียรติบัตรให้กับพ่อดีเด่น นักเรียนผลการเรียนดีเด่นนักเรียนที่ มีความประพฤติดี [4 ธันวาคม 2557] ภาพกิจกรรม

 

ต้อนรับผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชมรมผู้ปกครองฯ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และคณะครูนักเรียนโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
ยินดีต้อนรับนายชานันท์ ประภา ผู้อำนวยการโรงเรียน
และนางยุพาสีนี วันชูเสริม รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อย่างเป็นทางการ ณ ห้องประชุมเดชสุภา
[27 พศจิกายน 2557] ภาพกิจกรรม

 

พิธีถวายราชสดุดีลูกเสือ
กองลูกเสือโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมจัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2557เนื่องจากสำนักงานคณะลูกเสือแห่งชาติ กำหนดให้วันที่ 25พ.ย.ของทุกปีเป็นวัน“สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 เหล่าข้าราชการร่วมพิธีจำนวนมาก ณ เวทีงามมีศรี[25 พศจิกายน 2557] ภาพกิจกรรม

 

งานเลี้ยงแสดงความยินดีผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ
ชมรมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่า พร้อมด้วยครูแโรงเรียนคลองหาด
พิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนายสุรศักดิ์ ศรณรินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายเพลิน พิทักษ์สงคราม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง
ที่โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
และแสดงความยินดีกับนายชานันท์ ประภา ผู้อำนวยการโรงเรียน
และนางยุพาสินี วันชูเสริม รองผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ได้ย้ายมา
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม[24พ.ย.2557]ภาพกิจกรรม

 

พิธีแสดงความยินดีผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียน
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม แสดงความยินดีกับนายสุรศักดิ์ ศรณรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายเพลิน พิทักษ์สงคราม รองผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว [24 พ.ย.2557] ภาพกิจกรรม

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายชานันท์ ประภา
ผู้อำนวยการโรงเรียน


PTT Oil Price

    

    คลังความรู้     คลังข้อสอบ    ความรู้คู่คุณธรรม     โครงการทรูปลูกปัญญา
 • วิชาภาษาไทย
 • วิชาคณิตศาสตร์
 • วิชาวิทยาศาสตร์
 • วิชาสังคมศึกษา
 • วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา
 • วิชาศิลปะ
 • วิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี
 • วิชาภาษาต่างประเทศ

 • ข้อสอบวิชาภาษาไทย
 • ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
 • ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์
 • ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา
 • ข้อสอบวิชาสุขศึกษา และพลศึกษา
 • ข้อสอบวิชาศิลปะ
 • ข้อสอบวิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี
 • ข้อสอบวิชาภาษาต่างประเทศ

 • บันทึกความดี
 • ธรรมะวิดีโอ
 • บทความธรรมะ
 • วันสำคัญต่างๆ
 • ศาสนพีธี
 • ปุจฉา-วิสัชนา
 • ฟังเสียงสวดมนต์
 • ธรรมเทศนา
 • เพลงธรรม
 • นิทานธรรม
 • สถานที่ปฏิบัติธรรม
 • ทำเนียบวัด
 • ห้องสมุดพุทธธรรม
 • ข่าวและกิจกรรมธรรมะ
 • เกี่ยวกับโครงการทรูปลูกปัญญา
 • เปิดโลกแห่งการเรียนรู้
 • ค่ายเยาวชนทรู
 • True Young Producer Award
 • นักวิทย์น้อยทรู
 • ประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ ธรรมชาติ
 • โครงการทรูปลูกปัญญาดอทคอม

  กิจกรรมอัพโหลดคลิปวิดีโอสุดฮิตพิชิตของรางวัลโดนใจ
  โครงการประกวด "สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม ครั้งที่ 1"
  โครงการประกวด "สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม ครั้งที่ 2"
  กิจกรรม MC มีภูมิ